Wszystkim Kolegom myśliwym w imieniu nowowybranego Zarządu naszego Koła, składam serdeczne podziękowanie za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Wybrany Zarząd będzie pracował dla dobra kolektywu myśliwych we wszystkich obwodach. Ryszard Gregorczyk. Prezes.

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015             Kontakt e-mail do WKŁ 335             Kontakt e-mail w sprawie zdjęć do galerii